Lưu trữ thẻ: vải chiffon là gì

Vải Chiffon, đặc điểm, lịch sử, ứng dụng

Vải Chiffon nhẹ nhàng, thanh lịch

Vải Chiffon có vẻ đẹp nhẹ nhàng, duyên dáng, nổi bật với những sản phẩm thời trang có nhiều đặc tính tốt và hơn hết là ứng dụng phổ biến cao. Vải Chiffon chủ yếu được dệt bằng tơ lụa, mang đậm tính phổ thông bởi sự nhẹ nhàng, mềm mạ. Duyên dáng nhưng lại […]