Lưu trữ thẻ: Nơi sản xuất chiếu Việt Nam

Những vùng miền cung cấp chiếu uy tín tại Việt Nam

Thu hoạch cói theo thời vụ

Chiếu đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt. Cẩm Nê, Cà Hom-Bến Hạ, Tà Niên, Bàn Thạch – Quảng Nam,… là những vùng miền cung cấp chiếu uy tín tại Việt Nam. Chiếu là một trong những vật dụng không thể thiếu đối với mỗi gia đình Việt. Đặc biệt là […]